Suomeksi In English Russian Sverige
Avainlippu
  Tervetuloa AHFI-tuotteiden pariin!

Företaget


AHFI-tuote Ky grundades i Kauhava, Finland i 1984. Fö retaget specialiserar sig på byggnadsbeslåendet. Under årens lopp har man utvecklat produkterna och sortimentet har blivit mångsidigare. Alla produkterna har beviljats den uppskattade Avainlippu -märken (www.avainlippu.fi) som berättar att produkterna är av den hö gsta finländska kvaliteten.

Fö r att uppehålla konkurrensfö rmågan till exempel när det gäller produktutvecklingen, har man satsat på moderna 3D CAD/CAM planerings- och bearbetningsprogram. Man har gjort dessa insatser så att man kan fö rvara den fö rmånliga prisnivån men behö ver ändå inte pruta av kvaliteten.

I framtiden vill vi utveckla våra produkter och sortiment mer och mer enligt kundernas ö nskemål. Om Ni tycker att det finns några brister på byggnadsbeslående eller om Ni har några fö rslag till fö rbättringar, hoppas vi att Ni tar kontakt med oss. Vi kan gö ra samarbete eller stå till tjänst med Era behov och ö nskemål, till och med skräddarsydda lö sningar är mö jliga. Vi är nämligen säker på att sådan flexibilitet är fö rdelaktig fö r alla!

 
Copyright © 2024 AHFI-Tuote Ky | Webbinen.net